Specijalni rezervat prirode Stari Begej — Carska bara

 

Specijalni rezervat prirode Stari Begej — Carska bara je rezervat prirode koji se nalazi u međurečju Tise i Begeja u gusto izatkanom ćilimu reka, kanala, jezera i bara, dok se boje smenjuju od plavih jezera, preko zelenih i smeđih šuma, sve do bledo žute i bele boje slatina. Na ovom prostoru nekada se protezalo bezbroj većih i manjih močvara. Danas ovaj prostor karakterišu meandri Starog Begeja koji se sužavaju i skraćuju i bare — sve više nagnute u odnosu na dno rečnog korita.

Biljni svet Carske bare koji pleni svojom lepotom, predstavljen je brojnim autohtonim vrstama, od kojih su neke retke, pored onih koje se redovno sreću na barskim kompleksima.

Po svojoj vrednosti izdvajaju se od vodenih biljaka- vodeni griz, vodena paprat, beli lokvanj i druge: u livadskoj vegetaciji prisutni su –vranjemil, hajdučka trava, slez, pelen, livadska žalfija i druge, a u močvarnoj vegetaciji: zajednice tršćaka – vodljub, barska perunika, ježenica, pačja trava, iđirot i druge. Šumske površine zauzimaju značajne delove Rezervata. Brojna stabla u okolini kolonije čaplji i kormorana imaju osušene vrhove, čineći ih tako pogodnim za osmatračnice i uzletišta za lov ribe u jezeru ili bari, ovim stanovnicima bare.

Za bogatstvom sveta flore ne zaostaje ni faunagde se mogu pronaći – divlja svinja, srna, lisica, zec, bizamski pacoc, šišmiš, tvor, jež, tekunica, krtica, lasica, hrčak, barska kornjača, sivi gušter, belouška, zelena žaba i šareni daždevnjak.U vodama Starog Begeja i Carske bare živi čak 24 vrste riba iz 16 familija.

Svetsku slavu ovom mestu donelo je prisustvo ptičjeg sveta sa oko 240 vrsta, zbog čega je ovo dobro proglašeno za Ramsarsko područje, tj upisano u UNESKO-vu -vu listu močvarnih područja od međunarodnog značaja. Neke od retkih ptica koje se ovde mogu videti su: orao belorepan, sreja močvarica, livadska sreja, kobac, mišar, čaplja kašikara i mnoge druge.

Više o ovoj temi možete videti ovde http://www.carskabara.rs/

 
comments powered by Disqus